Event & Kurser

Studie: Googles AI slår läkare på att upptäcka spridd bröstcancer

Lina Hansson_Google_WebbdagarnaAI används allt oftare för att upptäcka cancer. Bland annat har det framgångsrikt testats för att upptäcka hudcancer och tarmcancer.

Och nu har forskare vid Naval Medical Center San Diego och Google AI utvecklat en lösning för att hitta metastaser hos bröstcancerpatienter. I tester uppnådde algoritmerna en detekteringsnoggrannhet på 99 procent.

Det är betydligt bättre än vad människor lyckas med. I en utvärdering nyligen där små metastaser fanns med på enskilda bilder missade patologer 62 procent när de var under tidspress, skriver Venture Beat.

Läs också: Så ska sofistikerad dataanalys ge oss bättre vård

Allra bäst fungerade det när AI-modellen, kallad Lyna för Lymph Node Assistant, användes som stöd för läkarna. De upplevde att deras arbete underlättades och det halverade tiden som varje bild behövde granskas – från två minuter till en – enligt Google AI:s blogg.

Studien visar inte bara att läkarna blir bättre på att hitta metastaserna med hjälp av Lyna utan också att resultatet blir som allra bäst när läkare och AI samverkar.

Skrivet av: Anders Engström